Abigail

Abigail

Het verhaal over Abigail vinden we in het bijbelboek 1 Samuel. Ze wordt in hoofdstuk 25 geïntroduceerd als de vrouw van Nabal. Van beiden wordt een beschrijving gegeven: Nabal was groot, rijk en hard en boosaardig. Abigail wordt geschetst als een mooie en intelligente vrouw. 

Debora

Debora

Debora’s verhaal lees je in de bijbel in het boek Rechters, hoofdstuk 4 en 5. Ze leefde rond de 11e of 12e eeuw voor Christus; de meningen daarover zijn wat verdeeld. In de Joodse traditie leidde ze Israel van 1107 voor Christus tot 1067 voor 

Mirjam

Mirjam

Mirjam is bekend geworden als de zus van Mozes en Aaron, dochter van Amram en Jochebed, uit de stam Levi. Haar naam wordt pas lang na haar eerste verschijning in de bijbel vermeld in Exodus 15:20: De profetes Mirjam, Aarons zuster, pakte haar tamboerijn, en 

Hulda

Hulda

Hulda is een vrij onbekende vrouwelijke profeet uit het Oude Testament. Toch speelt ze een belangrijke rol. Haar naam betekent “wezel” (uitgebreider daarover: Blazenka Scheuer, p104 ev) of “het toneel van de wereldgeschiedenis”. Ze is een afstammeling van Jozua, van de stam Efraim, en daarmee een 

Seëra

Seëra

Soms kom je in de Bijbel ineens een vrouw tegen van wie je nog nooit gehoord hebt. Voor mij was Seëra zo’n vrouw. In 1 Kronieken 7:24 lees je: Zijn dochter was Seëra; zij stichtte Laag-Bet-Choron, Hoog-Bet-Choron en Uzzen-Seëra. Een vrouw die drie steden stichtte? In het 

Sarah

Sarah

Sarah, de vrouw van Abraham, de eerste ‘moeder van Israel’. In de Joodse traditie wordt zij gezien als de belangrijkste vrouwelijke profeet. Sarah is geboren in de Soemerische stad Ur (nu Irak), rond 2000 vC. In die tijd was dat een metropool. Een rijke wereldstad,